ÖNSÖZ
BİRİNCİ BÖLÜM
BİR NUMARALI ASKERİ MAHKEME - DEVRİMCİ YOL DAVASI - KIDEMLİ HAKİMLİĞİNE

ANKARA

ADALETTE ÇİFTE STANDART (7.9.1987 tarihli dilekçe)
4. KOLORDU KOMUTANLIĞI 1 NO'LU ASKERİ MAHKEMESİ - DEVRİMCİ YOL DAVASI - BAŞKANLIĞINA

ANKARA

VAN'DA DEVLETİ NASIL KORUDULAR? (11.5.1987 tarihli dilekçe)
4. KOLORDU KOMUTANLIĞI 1 NO'LU ASKERİ MAHKEMESİ - DEVRİMCİ YOL DAVASI - BAŞKANLIĞINA

ANKARA

İKİNCİ BÖLÜM (EKLER)
12 EYLÜL'DE ABD'NİN ROLÜ - (Tevsi-i tahkikat istemine dair dilekçeden)
4. KOLORDU KOMUTANLIĞI 1. NO.LU ASKERİ MAHKEMESİ  DEVRİMCİ YOL DAVASI KIDEMLİ HAKİMLİĞİNE

ANKARA

KOÇAŞ'IN İTİRAFLARI... (11.5.1987 tarihinde mahkemeye sunulan dilekçe)
4. KOLORDU KOMUTANLIĞI 1. NO'LU ASKERİ MAHKEMESİ  HEYETİNE

ANKARA

DEV-GENÇ DİLEKÇESİNDEN... (8.4.1987 tarihli dilekçe)
4'ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI 1 NOLU ASKERİ MAHKEMESİ  DEVRİMCİ YOL DAVASI HEYETİNE

ANKARA

ALEVİ SÜNNİ ÇATIŞMALARI FAŞİSTLER TARAFINDAN TERTİPLENDİ. (8.4.1987 tarihli dilekçeden)
4. KOLORDU KOMUTANLIĞI 1 NO'LU ASKERİ MAHKEMESİ  DEVRİMCİ YOL DAVASI HEYETİNE

"12 EYLÜL ADALETİ" ÜZERİNE... (12.10.1987 Tarihli Dilekçe)
DÖRDÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI 1 NO'LU ASKERİ MAHKEMESİ (DEVRİMCİ YOL DAVASI) BAŞKANLIĞINA

 

Biradım Dergisi Web Grubu 2003-2004 email: web@devrimciyol.org