TÜRKIYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ

THKP-C


 

 


 

  ULAŞ BARDAKÇI, THKP-C'nin önder kadrolarındandır. 1947, Kırşehir ili, Hacıbektaş ilçesi, Bala Mahallesi doğumludur. İlk ismi Rasih'tir. Başından itibaren THKP-C'nin oluşum sürecinde yer almıştır.

  O daha çok gerilla yanıyla tanınır. Ancak THKP-C'nin ortaya çıktığı ideolojik mücadele sürecinin bütününde yeralan, sürece siyasal katkılarıyla da yön veren bir önderdir. Gelişen süreçte daha çok askeri örgütlenme içinde yeralmıştır.

  6 Ocak 1969'da ABD Ankara büyükelçisi Robert Kommer'in ODTÜ'ye gelişinin protesto edilmesinde kitle eylemini örgütlerken görürüz onu. Öğrenciler kitle halinde ABD büyükelçisinin arabasını kollarıyla kaldırarak devirip ters çevirirler; ardından, arabanın deposundan aldıkları benzinle, arabayı ateşe verirler. Bu tarihsel eylemi gerçekleştirenler, Sinan Cemgil, İbrahim Seven, Taylan Özgür ve UlaşBardakçı'dır.

  ODTÜ'de ABD elçisi Robert Kommer'in arabasının yakılmasına katılan ve katıldıkları iddia edilen devrimci ODTÜ öğrencileri, Yusuf Arslan, Sinan Cemgil, Taylan Özgür, Hüseyin İnan, Ulaş Bardakçı, İrfan Uçar ve Münir Aktolga bu süreçle birlikte mücadelenin “yasa dışı” cephesiyle de tanışırlar. "Taylan Özgür'ün 1969'da öldürülmesinden sonra bu devrimci öğrencilerden ilk üçü THKO'nun, son üçü ise THKP-C'nin kurucusu oldular."

  Ayrışmaların daha belirgin bir karakter kazanmaya başladığı 1969 FKF Kurultayı'nda devrimci bir partinin gerekliliğini ortaya koyanlardan, bunu savunanlarla birlikte tavır geliştirenlerden biridir Ulaş Bardakçı.

  ODTÜ'de Ulaş Bardakçı, Münir Aktolga ve İrfan Uçar, SBF'de Mahir Çayan, Yusuf Küpeli ve Hüseyin Cevahir, “düzen dışı” bir örgütlenmeye sahip olmak gerektiğinde netleşmişlerdir. Gerek TİP içinde, gerekse de sonraki süreçte yaşadıklarından çıkardıkları sonuç budur.

  THKP-C'nin önder kadrolarını oluşturacak olan bu isimler, bu süreçte birlikte oldukları çeşitli çevrelerle de ayrışmayı ve netleşmeyi derinleştirerek "1969 kışında THKP-C'nin ilk çekirdeğini oluşturdular". Ulaş Bardakçı bu "çekirdeğin" içindedir ve şehit düşünceye kadar da o çekirdeğin en diri, dinamik, kararlı parçalarından biri olacaktır.

  İlk büyük askeri eylemlerden biri Küçükesat Ziraat Bankası'ndan yapılan kamulaştırmadır. Eylemi 5 kişinin gerçekleştirmesine karar verilmiştir: Bunlardan dördü Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı, Hüdai Arıkan, Hüseyin Cevahir'dir.

  Ulaş THKP-C'nin ilk Genel Komitesi'nde de yeralır. Bu Genel Komite'de Mahir Çayan, Yusuf Küpeli, Münir Aktolga, Ertuğrul Kürkçü İrfan Uçar, Hüseyin Cevahir, Bingöl Edumlu, Orhan Savaşçı, SinaÇıladır, Ziya Yılmaz ve Ulaş Bardakçı vardır.

  4 Nisan 1971'de doğrudan tekelci burjuvaziye yönelik ilk eylemlerden birine tanık olunur. İşadamı Mete Has rehin alınır... Mete Has'ın oturduğu dairenin kapısını çalanlar, Çayan, Cevahir ve Bardakçı'dır...

  17 Mayıs 1971'de Türkiye bir büyük eylemle sarsılır. İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom, THKP-C tarafından kaçırılmıştır. Ulaş bu eylemi gerçekleştirenlerden biridir.

  Ulaş da içlerinde olmak üzere THKP-C önderlerinin bir kısmı tutsak düşerler. Ulaş tutsaklığının başından itibaren firar çabası içinde olur.

  Ulaş daha şubede iki kez kaçmaya giriştiği için hücreye konur. Ama sığdıramazlar Ulaş'ı hücreye. Kafası özgürlükle doludur. Daha cezaevine getirilirken tüm çevrenin planını kafasına resmetmiştir. O'nu böylesine coşkulu, hırslı kılan, içinde taşıdığı devrim iddiasıdır.

  “Hapishanenin en disiplinli militanı” diye anlatılır. İş'i seven, aldığı işi bilmediği bir konuysa bile sorup öğrenip sonuca götüren görev adamıdır. Savunma hazırlıkları sırasında Ulaş önce “yapamayacağım tek şey budur” der. Ama bu yalnızca bir latifedir. Çünkü o görev adamıdır ve görev adamının yapamayacağı şey yoktur. Hemen planlar, programlar çıkarır. Günde 300 sayfa okuyup not tutmaya, dünya ve ülke gerçeğimizi, devrimin yolunu kağıda dökmeye başlar. Mahir geldiğinde 200 sayfa teksir bile edilmiştir.

  Çeşitli girişimlerin başarısız kalmasından sonra 29 Kasım 1971 günü Mahir Çayan, Ziya Yılmaz, Cihan Alptekin, Ulaş Bardakçı ve Ömer Ayna Kartal-Maltepe Askeri Cezaevi'nden firar eylemini gerçekleştirirler.

  Onların tutsaklığı döneminde dışarıda Münir-Yusuf ikilisinin "öncülüğünde" parti sağ sapmanın ihanetiyle karşı karşıya kalmıştır. Sağ sapmanın, tasfiyeciliğin ihaneti karşısında da çok nettir Ulaş. Tasfiyecilerin Partiden ihraç edilmesini sağlayan kararın altındaki imzalardan biri ona aittir. ... Bu süreçte Genel Komite yeniden düzenlenir. Ulaş Bardakçı bu Genel Komite'nin de üyesidir. Ve öldürülünceye kada bu görevini sürdürür.

  Ulaş'ın mezarı Ankaradaki: Karşıyaka Mezarlığndadır


DG Anasayfaya dön     DY anasayfaya dön    THKP-C anasayfaya  dön

Devrimci Yol Dün Bugün ve Yarindir! -2014-