TÜRKIYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ

THKP-C


 

Bazı Araştırma Konularına İlişkin Notlar

I- ÖRGÜT KONUSUNDA

A) Marksist ustaların parti hakkındaki görüşleri + dünya devrimci pratiği içinde örgütlenme şekilleri (Latin Amerika, Çin Hindi ve Afrika’daki örgütlenme şekilleri).

B) Türkiye'deki "komünist partisi" adı altındaki örgütlenmelerin niteliği

II - TÜRKİYE'DEKİ (1908'DEN BU YANAKİ) GELİŞMELER

A) 1919-23 Zaferi: Sınıf ilişkileri; hangi egemen sınıflar tasfıye edildi, hangi sınıf veya zümreler ekonomik hayata hakim oldu?

Bunun için İzmir lktisat Kongresi zabıtlannın incelenmesi + "Reddi İlhak" ve "Müdafaa-i Hukuk" cemiyetlerinin sınıfsal terkibi.

B) 1938'de toprak reformu tasarısını meclise sunan İnönü'nün devrilmesi + İş Bankası müdürü Bayar'ın (başvekil) işbaşına getirilmesinin ekonomik gerekçeleri + sonradan Celal Bayar'ın tekrar düşürülmesi.

1929-38 arasının ekonomik tablosu

C) 1950 Hareketi; o dönemin ekonomik tablosu; istatistiki rakamlarla,

D) I960 Hareketi: MBK`nın aldığı ekonomik kararlar, mesela;
a) Büyük bankalara el koyması
b)  Servet beyannamesini çıkarması
c) Toprak reformu tasarısının hazırlanması
Sonradan emperyalizm duruma hakim oluyor. Ve kalkınma finansmanının ezilen sınıflara yüklenmeye çalışılması.
1)  Tasarruf bonosunun çıkanılması
2) Arazi vergisinin çıkarılması

E) AP iktidarı altında 965'ten bu yana Türkiye'nin ekonomik ilişkiler tablosu

 

DG Anasayfaya dön     DY anasayfaya dön    THKP-C anasayfaya  dön

Devrimci Yol Dün Bugün ve Yarindir! -2014-