Tarihce       FKF Belgeler     Anasayfaya Dön

FKF-DEV-GENÇ devrimci gençlik hareketinin tarihinde özgün yeri olan bir örgüt. İlk olmanın acemiliklerini taşıyor. Her şeyi kendi keşfediyor, buluyor. Yerli yerirne koymaya uğraşıyor. Ulusal yönü ağır basan anti-emperyalist bir çıkış noktasından bilimsel sosyalizme evrilmeyi adım adım yaşıyor. FKF-DEV-GENÇ kendi deneyimleriyle demokratk kitle örgütüne ilişkin soruları bir bir yanıtlıyor. Örgütün yapısı, örgütlenmesi, ideolojisi, çalışma tarzı, siyasal örgütlenmeyle ilişkisi açıklığa kavuşuyor. 

FKF-DEV-GENÇ'in tarihi 60'lı yılların sosyalist hareketinin de tarihi. Eylem zemininden, tartışma gündemine dek her şeyi orda izlemek olası. TİP ve sosyalist devrim çizgisi, YÖN, Tük Solu, Aydınlık Sosyalist Dergi ve Milli Demokratik Devrim çizgisini bölünmeleriyle, çatışmalarıyla FKF-DEV-GENǒin oluşumunda gözlenebiliniyor. 

İşçi sınıfı partisinin yokluğunun gençlik örgütüne yüklediği işlevler, teorinin bulunup şekillendirilmesi, 90'lı yılların örgütlenmelerine kaynaklık eden ayrımlar DEV-GENǒin bağrında.Devrimci Yol Dün Bugün ve Yarindir! -2014-