Mustafa SEVİL

1955 - 10 Ekim 1981


1955 yılında Malatya'ya bağlı Akçadağ İlçesi Kürecik Nahiyesi Körsüleyman Köyü'nde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Malatya Kubilay Ortaokulu'nda okudu. Ortaokul son sınıfında devrimci düşüncelerle tanıştı ve 1971'de Malatya Erkek Sanat Lisesi'ne kaydoldu.

1971 darbesini izleyen günlerde kendisini "Cepheci" olarak tanımlayan Mustafa Sevil, sonraki yıllardaki ayrışma ve saflaşma sürecinde Devrimci Yol hareketi içinde yer aldı. Lisede sürdürdüğü devrimci propaganda çalışmalarını daha sonra girdiği Eğitim Enstitüsü'nde de sürdürdü. Faşistlerin saldırısı karşısında okula toplu olarak giden öğrencilerin can güvenliğini koruma işini üstlenen Mustafa Sevil ataklığı nedeniyle arkadaşları tarafından "fırtına" adına layık görüldü. 1979'da Eğitim Enstitüsü'nü bitirip Adıyaman'ın Çelikhan İlçesi Recep Köyü'ne ilkokul öğretmeni olarak atanmasına karşın Malatya'da kalarak siyasal faaliyetlerine devam etti. Aynı yıl bir faşistin yaralanmasıyla sonuçlanan bir çatışma sonrasında polis tarafından aranmaya başladı. Bunun üzerine kenti terkedip Kürecik'e gitti.

12 Eylül darbesini kendi doğduğu bölgede karşılayan Mustafa Sevil kırsal alanda devrimci mücadalenin sürdürülebilmesini olanaklı kılacak yeni ve diri ilişkiler yarattı. Özellikle dağ köylerinde kurduğu yeni ve güvenilir ilişkiler devrimci hareketin yaslanabileceği bir nitelik kazanmıştı.

Yörede bir gerilla hareketinin geliştirilmesi çalışmalarında görev alan Mustafa Sevil, 9 Ekim 1981'de kırsal kesimde sayıları 20'ye yaklaşan arkadaşıyla askeri cuntaya karşı geliştirilecek direnişin biçimlerinin tartışılması amacıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Gün boyunca süren toplantı sabah saat 4'te hala kesin sonuçlarına ulaşmamış olmasına karşın, küçük gruplar halinde dağılmaya karar verdiler. Evde kalan son üç kişiden birisi de Mustafa Sevil'di. Pencerenin önünde arkadaşlarının karanlıkta kayboluşunu izleyen Mustafa Sevil, dışarda polisin sipere yattığını farkedince çatışma başladı. Mustafa Sevil'in ateşe başlamasıyla henüz evin her tarafını saramamış olan polislerin de şaşkınlığını fırsat bilen iki arkadaşı evin arka penceresinden atlayarak kaçtılar.

Silah sesleri uzunca bir süre sonra sustu. Mustafa Sevil vurulmuştu.


Biradım Dergisi Web Grubu 2003-2004 email: web@devrimciyol.org