Mehmet DURMAZ

1944 - 27 Kasım 1982


1944 yılında Fatsa'nın Bahtiyarlar Köyü'nde doğdu. Babasından kalan tarlayı satıp genç yaşta gurbete çıktı. Yıllar sonra 1979'da köyüne döndü. Eskiden beri sol düşüncelere yakınlık duyan Mehmet Durmaz, köye dönüşünün ardından devrimci hareketin çalışmalarına fiilen katılmaya başladı. Bölgeyi ve halkı iyi tanıyordu; özellikle kırsal kesimde gelişen örgütlenmede büyük katkıları oldu.

12 Eylül'den sonra, 7 Kasım 1980 günü muhbirler tarafından Çamaş Jandarma Karakolu'na teslim edildi. Buradan, o dönemde işkence merkezi olarak kullanılan yerlerden biri olan Fatsa Et-Balık Kurumu binasına götürüldü ve işkenceden geçirildi. Perşembe Gözetimevinde bir süre kaldıktan sonra, tutuklanarak önce Ordu Efirli Cezaevi'ne, sonra Amasya Cezaevi'ne götürüldü.

Mehmet Durmaz, Fatsa Devrimci Yol Davasında idam talebiyle yargılandı. Kötü cezaevi koşullarında vereme yakalandı. Gerekli tedavi yapılmadığı için hastalık ilerledi. Çok ağırlaştığında hastaneye sevkedildi ancak, 27 Kasım 1982 günü hastaneye götürülürken yolda öldü.


Biradım Dergisi Web Grubu 2003-2004 email: web@devrimciyol.org