Ayşe MAKAR

1962 - 15 Kasım 1980


1962 yılında Fatsa'da doğdu. İlk ve ortaokulu Fatsa'da tamamladıktan sonra aynı yerde lise öğrenimine başladı. Ayşe Makar'ın eğitime başladığı dönemde Fatsa Lisesi yoğun faşist saldırılara sahne oluyordu. Faşist müdür Abdullah Barın'ın öğrenciler üzerinde uyguladığı baskı, sürgün ve yıldırma politikaları, liseden ve lise dışından faşistlerin devrimci-demokrat öğrencilere yönelik sopalı-bıçaklı saldırıları ve her saldırının ardından okula gelen polislerin faşistleri değil, devrimcileri gözaltına alması, Ayşe Makar'ı etkileyen olaylar oldu. Bu dönemde devrimci düşüncelere yakınlık duydu.

Lise öğreniminin ikinci ve üçüncü yılında gerek lisede, gerekse Halkevi bünyesinde çeşitli görevler üstlendi. 14 Ekim 1979 Belediye seçimlerinde lise son sınıftaydı. Birkaç kız arkadaşıyla birlikte Evkat-Mandıra mahallesinde kampanya çalışmalarını yürüttü. Bu mahalleden Fikri Sönmez'e yüzde 70 oranında oy çıktı. Sonraki dönemde okuldan ayrılarak tüm zamanını devrimci hareket içindeki faaliyetlere ayırdı.

Ayşe Makar, bir süre kendi mahallesi olan Kurtuluş'ta çalıştıktan sonra "Çamura Son Kampanyası" sırasında Sakarya mahallesinde, ardından Mandıra mahallesinde faaliyet gösterdi.

1980 Mayısından sonra Aslancami bölgesine geçti. Burada yöre halkının, özellikle kadınların çalışmalara katılmasında çok önemli payı oldu.

Ayşe Makar, Nokta Operasyonu'nun ardından kırsal kesimde sürdürülen direniş mücadelesine katıldığında henüz 18 yaşındaydı.15 Kasım 1980'de bulundukları sığınakta Kemal Özdemir'le birlikte öldürüldü.


 


Biradım Dergisi Web Grubu 2003-2004 email: web@devrimciyol.org