Ali İŞÇİ

1953 - Şubat 1985
 


1953'de Hekimhan'ın Güzelyurt nahiyesinde orta halli bir çiftçi ailesinin ikinci çocuğu olarak doğdu. İlkokulu Güzelyurt'ta bitirdikten sonra ortaokulu Hekimhan'da okudu. Daha sonra evlendi ve çeşitli ara işlerde çalıştıktan sonra Hekimhan Bilfer Maden Şirketi'ne işçi olarak girdi. Maden ocağında kendini eğitip devrimci düşünceleri benimseyeceği bir dönem geçirdi. Özellikle 1977'de Yeraltı Maden-İş'in önderliğinde gerçekleştirilen direnişte ön safta yer aldı. İşyerinde sevilen ve sayılan biri olması nedeniyle sendikanın kitlesinin hizla artmasına önayak oldu.

Büyük ölçüde mevsimlik çalışan işçiler köyleriyle iktisadi ve toplumsal ilişkilerini koruduğundan, işçilerin örgütlenmesinin civar köylerin örgütlenmesiyle paralel yüzümesi zorunluydu. Ali İşçi bu nedenle siyasal çalışmalarını yavaş yavaş köylere kaydırdı.

1978'e gelindiğinde Ali İşçi, Hekimhan bölgesindeki devrimci mücadelenin önde gelen kadrolarından biri olmuştu. Bir müddet sonra Hekimhan'da bir faşistin öldürülmesi nedeniyle aranır hale düşen Ali İşçi, bundan böyle dar ilişkiler içinde mücadelesini sürdürdü. Oralı olması nedeniyle bölge halkıyla kolayca ilişki kurabilen Ali İşçi, silaha çok düşkündü. Silah tamirlerini kolayca yapabilir, hemen her durumda neşeli kahkahalar atmayı severdi.

12 Eylül sonrası bölgede sürdürülmeye çalışılan gerilla ınücadelesinin bir unsuru olan Ali İşçi, Şubat 1985'de, İstanbul'da başlayan bir operasyonda polisin elinden kurtulan bir devrimcinin düşürdüğü kimliğin sahibini aramak üzere Hekimhan'ın Başak Köyü'ne baskın düzenleyen polisle karşılaştı. Evde aslında tesadüfen bulunuyordu ve evin sahipleriyle koyu bir sohbete dalmıştı. Aniden içeri giren polis, silahını Ali İşçi'ye doğrultup teslim olmasını söyledi. Ali İşçi'nin otomatik silahı duvara dayalı olduğundan uzanma şansı yoktu, ancak üzerinde bir başka silah daha vardı. Hemen kararını verdi. Teslim olmuş gibi yaparak ellerini havaya kaldırdı ve ayağa kalkarken belindeki silahı çekerek ateşe başladı. Polis de aynı anda tetiği çekti. İkisi de birbirini vurdu ve birkaç saniye içinde olup biten çatışma sonunda ikisi de öldü.

Ali öldüğünde 33 yaşındaydı. Arkasında iki kız çocuğu bıraktı.


Biradım Dergisi Web Grubu 2003-2004 email: web@devrimciyol.org