Emperyalizme ve Oligarşiye karşı
DEVRİMCİ GENÇLİK


 

önsöz yerine

EMPERYALİZME VE OLİGARŞİYE KARŞI DEVRİMCİ GENÇLİK ÇIKIŞ BİLDİRİSİ
(1 Kasım 1975)

Türkiye solunda güçlü bir işçi sınıfı hareketi geleneğinin bulunmayışı yüzünden varolan yapı 1970'lerde önemli bir sarsıntıya uğramıştır. Ancak yenilgi ile sonuçlanan bu dönem sonunda bütün yenilgi dönemlerinin çok bilinen öıelliklerini taşıyan bugünkü somut tablo ortaya çıkmıştır. İdeolojik planda taın bir kavram karışıklığı, yılgınlık ve teslimiyetçilik hüküm sürüyor. Kırk yıllık revizyonist tezler allanıp pullanıp yeniden ortaya sürülüyor. Çok orijina! "İhlilalci teoriler" 15 günde bir değişerek ortalığı kasıp kavuruyor.

 
Bu durum, örgütsel plandaki genel dağınıklığın teorik temellerini oluştururken hangi farklı teorik temellere dayandığı bile anlaşılamayan "örgütçüklerin" ve aile tipi gruplaşmaların oluşturduğu bir yapı ortaya çıkıyor. Estetik "farklı görüşler farklı yerlerde merkezileşmelidir", "Her grup gücü nispetinde yönetimde temsil edilmelidir" gibi grupçuluğa imtiyaz çıkarmak isteyen "çok ihtilalci(!)" teoriler icad ediliyor.

Kısaca özetlemeye çalıştığımız bu durum revizyonizmin güç kazanmasının şartlarını da beraberinde getiriyor. Ülkemiz devriminin temel sorunlarının somut çözümleri üıerindeki teorik çözümlemelere dayanan ve emekçi halkın kurtuluşu yolundaki mücadelesi üstünde yükselen sağlıklı bir çözümün bulunması yerine, sadece Sovyet-Çin ikilemi üstünde ülkemiz solunun içinde bulunduğu duruma, sağlıksız birlik anlayışları ve çözümlemeleri etken hale getirilmeye çalışılıyor ve bu sahte birlik, ihtilalciliğin(!) kriteri olarak sunuluyor. Ve genel olarak Türkiye solunun bu durumu, çeşitli kitle mücadeleleri ve özellikle gençlik içinde de yansıyor.

Günümüz şartlarında doğal fakat olumsuz olan bu yapının ancak esaslı bir ideolojik mücadele ile yok edilebileceği birinci gerçek husustur. Fakat emperyalist-kapitalist sistemin hızla çöküşe doğru ilerlediği, ülkemizde sınıflar mücadelesinin gittikçe keskinleştiği ve hakim sınıfların içine düştüğü buhranın giderek derinleştiği gürıümüz şartlarında işçi ve köylü, genel olarak halk yığınlarının özel olarak gençliğin mücadelesi artan bir öneme ulaştığından Türkiye solunun içinde bulunduğu olumsuz durumun bu mücadele içerisindeki etkilerinin süratle giderilmesine ihtiyaç olduğu da bir başka gerçektir.

Bu sebeple, bir yandan içinde yaşadığımız olumsuz şartları sona erdirebilmek için bütün sapmalara karşı sistemli bir ideolojik mücadele sürdürülürken,bir yandan da tüm ekonomik-demokratik mücadele alanlarında da bu olumsuılukların ortaya çıkardığı güçlükler aşılmak zorundadır: Oligarşinin ve emperyalizmin gittikçe azgınlaşan saldırılarına karşı gençlik eyleminin birliği sağlanmalıdır, gençliğin devrimci birliği sağlanmalıdır.

Devrimci Gençlik dergisi bu ihtiyacın ortaya çıkardığı bir çaba olacaktır.

Devrimci Gençlik dergisi genel olarak emekçi halkın, özel olarak devrimci gençliğin ekonomik-demokratik mücadelesindeki, emperyalizme ve faşizme karşı savaşındaki birliğini sağlamak ve böyle bir birliğin teorik temellerini oluşturmak için bir adım olacaktır.

Sizlerin dergimize abone olmanızı, abone bulmanızı istiyoruz. Yörenizdeki haberleri bize yollamanızı; eleştirilerinizi, yorumlarınızı bize iletmenizi istiyoruz...
Sahte birlikleri ve sahte aynlıkları yıkmak için,

Anti-emperyalist ve anti-faşist bir eylem programı etrafında gençliğin devrimci birliğini sağlamak için,

Bağımsızlık ve Demokrasi için,

Emperyalizme ve Oligarşiye karşı İLERİ!


Biradım Dergisi Web Grubu 2003-2004 email: web@devrimciyol.org