Emperyalizme ve Oligarşiye karşı
DEVRİMCİ GENÇLİK


 

SUNUŞ

GENÇLİĞİ ÖRGÜTLEYİN!

Genç kuvvetlere ihtiyacımız var. İnsan olmadığını söylemeye cüret edenlerin hemen orada kurşuna dizilmesini öğütlerdim. Rusya'da yığınlarla insan vardır; gerekli olan, daha çok sayıda ve daha cesaretle, daha cesaretle ve daha çok sayıda, tekrar daha çok sayıda ve daha cesaretle genç insanları saflarımıza katmak ve onlardan korkmamaktır. Zaman, savaş zamanıdır. Gençlik, öğrenci gençlik ve daha çok işçi gençlik mücadelenin sonucuna karar verecektir. Eylemsizlik, kıdeme saygı gibi bütün eski alışkanlıklardan kurtulun. Gençlik arasında yüzlerce Vperyodcu (1) çevre kurun ve bunları tam istimle çalışmaya teşvik edin. Aranıza genç insanlar alarak, Komiteyi üç misli büyütün beş veya on alt-komite kurun; bütün namuslu ve enerjik kimseleri komitelere

 
tayin edin. Her alt-komiteye sansürden geçmeksizin bildiri yazma ve yayımlama yetkisi verin (bir hata yapacak olurlarsa, bunun neticesi felaket olmayacaktır: Biz onları Vperyod'da "sessizce" düzelteceğiz). Devrimci inisiyatifi olan bütün insanları büyük bir süratle birleştirmeli ve işe koşmalıyız. Onların eğitimsizliklerinden korkmayın, tecrübesizlikleri ve gelişmemişlikleri karşısında titremeyin. Çünkü bir defa, onları örgütlemeyi ve eyleme sokmayı başaramazsanız, Menşeviklere ve Gapon'lara gideceklerdir ve aynı tecrübesizlikleri beş kat daha büyük zarar verecektir. İkinci olarak da, olayların kendisi onları bizim havamızda eğitecektir. Olaylar şimdi bütün herkesi Vperyod ruhuyla eğitiyor. Ancak alışılmış; iyi-niyetli komite (hiyerarşi) aptallığını tamamen terkederek, yüzlerce çevreyi örgütlemeli, örgütlemeli ve yine örgütlemelisiniz. Zaman, savaş zamanıdır. Ya her yerde ve bütün tabakalar arasında, her çeşit devrimci Sosyal-Demokrat eylem için, yeni, genç, taze, enerjik, militan örgütler yaratırsınız, ya da "komite" bürokratlarının ihtişamı içine gömülerek, mahvolursunuz.

Bu konu, üzerinde Vperyod'da yazacağım ve Kongre'de (2) de konuşacağım. Sizler, bir defa daha aramızda bir fıkir teatisi sağlamak için; sizleri yazı kuruluyla, bir düzine genç, taze işçi (ve diğer) çevresi arasında doğrudan temas kurmaya çağırmak için yazıyorum... Laf aramızda,'bu cesur isteklerin yerine getirileceğine dair en küçük bir ümit beslemediğim halde. Sizden beklenebilecek tek şey, bundan iki ay sonra, "plan"da şu ve şu değişiklikleri kabul edip etmediğimi bildiren bir telgraf göndermemi istemeniz... Şimdiden hepsini kabul ettiğimi bildireyim. Allahaısmarladık, kongrede yine görüşürüz.

LENİN 11 Şubat 1905 tarihli mektuptan

İlk defa 1925'te Proletarskaya Revolutsia, No. 4 (39)'de yayımlanmıştır.
(1) Vperyod: Bir Bolşevik gazetesi
(2) Nisan 1905'te Londra'da Yapılan kongre

 


Biradım Dergisi Web Grubu 2003-2004 email: web@devrimciyol.org