Emperyalizme ve Oligarşiye karşı
DEVRİMCİ GENÇLİK


 

İçindekiler

SUNUŞ

ÖNSÖZ YERİNE

BÖLÜM 1
DEVRİMCİ GENÇLİK DERGİSİ VE SİYASİ GÖREVLERİMİZ ÜZERİNE
Gençliğin Devrimci Eyleminin Birliği İçin
"D.G."e Yöneltilen Bazı Eleştiriler Hakkında
Devrimci Gençlik! Yükselen Anti-Faşist Halk Eylemlerinin Ön Saflarına
Yeni Bir Dönemin Başlangıcında Devrimci Görevlerimizi Nasıl Tespit Etmeliyiz

BÖLÜM 2
FAŞİZM VE FAŞİZME KARŞI MÜCADELE
Anti-Faşist Mücadele Karmaşık Bir Görevler Bütünüdür
Faşist Saldırılar Karşısında "Sol"daki Yanlış Eğilimler
Mevcut "Demokratik" Ortamı Korumak, Anti-Faşist Mücadelede Temel Alınamaz
Anti-Faşist Eylemlerimizi Ülke Çapında Bir Program Doğrultusunda Yükseltelim!
Faşizme Karşı Mücadele Devrimci Eylemi Güçlendirecek! Devrim, Faşizme Karşı Mücadeleyi Zafere Ulaştıracak!
Bugünkü Siyasi Durum Üzerine
Faşizme Karşı Mücadeleyi Yükseltelim
Eğitimin Faşistleştirilmesine Karşı Mücadele 1-2
İşte Faşizmin Kanlı ve İğrenç Yüzü: Zeytinburnu-Malatya-İdil Katliamları
Gaziantep'te Faşist Terör ve Teröre Yeşil Işık Yakanlar
Faşist Saldırılar Karşısında Demokratik Haklarımızı ve Can Güvenliğimizi Savunalım
Faşizm Üzerine Birkaç Söz (KSD Eleştirisi)

BÖLÜM 3
REVİZYONİZME KARŞI MÜCADELE VE "SOSYAL EMPERYALİZM" TEORİLERİ
Modern Revizyonizm ve Sovyetler Birliği'nde Geri Dönüş Sorunları Üzerine
Revizyonizme Karşı Mücadele ve "Sosyal Emperyalizm" Teorileri
Revizyonizme Karşı Mücadele ve "Sosyal Emperyalizm" Teorileri Konusunda Tartışma
Sosyalizme Barışçıl Yoldan Geçit Yok! 1-2-3

BÖLÜM 4
GEÇMİŞİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Geçmiş Karşısında Doğru Devrimci Tavır Ne Olmalıdır?
Geçmiş Hareketin Sağlıklı ve Gerçek Bir Değerlendirmesi Ancak Devrimci Bir Hareket Tarafından Yapılabilir
Evrim-Devrim Eleştirileri Üzerine
DEV-GENÇ'in Mücadelesini Doğru Kavrayalım 1-2-3
12 Mart, DEV-GENÇ ve TİP
30 Mart 1972 Kızıldere Unutulmayacak
"Militan Gençlik" Geçmişi Karalamakta, İnkarda "İnce" Metodlar Geliştiriyor

BÖLÜM 5
KADROLAR VE SAFLARIMIZDAKİ HATALI EĞİLİMLER
Kadrolar
Saflarımızdaki Hatalı Eğilimleri Düzeltelim

BÖLÜM 6
SOL İÇİNDEKİ AYRILlK,"ÇATIŞMALAR" VE İDEOLOJİK MÜCADELE
Ayrılıklar-Sapmalar ve Devrimci Hareketin Birliği
Sol İçindeki "Çatışmalar" ve Düşündürdükleri
Eylem Disiplini, Eylemde Birliğin Ön Koşuludur

BÖLÜM 7
BAZI TEORİK SORUNLAR
Bazı Teorik Konular ve "KSD"nin Sefaleti
KSD'cilerden Cevap(!) Geldi
İdeolojik Mücadelenin Önemi ve Temel Siyasi Görevlerimiz

 
 

Biradım Dergisi Web Grubu 2003-2004 email: web@devrimciyol.org