Emperyalizme ve Oligarşiye karşı
DEVRİMCİ GENÇLİK


 

Sahibi : Mehmet YAZICI
Sorumlu Müdürü : Yaşathak ASLAN

Yönetim Yeri : Hasan Ali Yücel Cad. 39/D İncesu-Ankara
Yazışma Adresi  : P.K. 383, Kızılay-Ankara
Baskı Tarihi : Haziran 1978
Baskı : Daily News Veb Ofset Tesisleri


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Devrimci Yol Dün Bugün ve Yarindir! -2014-